Flag of Slovenia Flag of Germany

Hrvaška


Na Evropskem rokometnem prvenstvu na Hrvaškem leta 2018 bo imela Slovenija eno pomembnejših vlog in priložnosti. S tem ne mislimo samo na športni vidik, ampak tudi na poslovni vidik, ki smo ga kot država izjemnih priložnosti in uspešnih poslovnih subjektov, vsekakor zmožni učinkovito in uspešno izpolniti. Pri tem pa je smiselno, da kot država nastopamo skupaj in to kot povezana celota in taktno ter profesionalno z občutkom sproščenosti. Slovenija je država prijaznih, delovnih in odprtih ljudi in država, ki omogoča možnosti za sodelovanje poslovnim in fizičnim subjektom iz vseh koncev sveta. Podobne besede opise kot za Slovenijo bi lahko uporabili tudi za našo južno sosedo Hrvaško. Kljub temu, da so oblike poslovnega sodelovanja med državama že v tem trenutku izjemno dobre je smiseno slednje še okrepiti.

Poslovno okolje, ki ga omogoča Hrvaška izkoriščajo številna slovenska podjetja in to potrjujejo tudi gospodarski kazalniki, ki so iz leta v leto boljši. Vsekakor pa obstajajo še številne priložnosti, da se takšno poslovno sodelovanje še okrepi. Izhajajoč iz tega je zato športni dogodek, kot je Evropsko rokometno prvenstvo, izjemna priložnost in možnost za vzpostavitev poslovnega sodelovanja med podjetji iz Slovenije in Hrvaške. Takšen dogodek je pomemben za promocijo celotne države Slovenije in vsega tistega kar je znotraj nje oziroma kar predstavlja državo, in sicer njenega poslovnega okolja, podjetnikov, turizma, kulture, športa, prebivalcev, znanja in številnih drugih stvari.

Na osnovi pozitivnih preteklih izkušenj organizacije poslovnih in družabnih dogodkov v Slovenskem središču – I feel Slovenia ob večjih športnih prireditvah v Katarju, na Poljskem, Braziliji in Franciji, se je Rokometna zveza Slovenija ob podpori partnerjev projekta odločila, da vzpostavi Slovensko središče – I feel Slovenia tudi na Hrvaškem, in sicer v mestu Zagreb. SLOVENSKO SREDIŠČE - I FEEL SLOVENIA je iz organizacijskega vidika sestavljeno iz dveh delov, in sicer kot poslovno središče in kot navijaško-družabno središče v mestu Zagreb. Slovensko poslovno središče bo predstavljalo prostor (predstavitveni paviljon države) za gospodarska, politična, kulturna, družabna, medijska in športna srečevanja. Častni pokrovitelj Slovenskega središča – I feel Slovenia je predsednik vlade Republike Slovenije dr. Miro Cerar.

Namen organiziranja in vzpostavitve takšnega središča je učinkovita promocija naše države, v okviru le-te pa tudi slovenskega gospodarstva in možnosti poslovnega sodelovanja z gostitelji prvenstva kot tudi vsemi ostalimi zainteresiranimi državami. Cilj Slovenskega središča na Hrvaškem je, da se (1) doseže poslovno sodelovanje slovenskih in hrvaških poslovnih subjektov ter ostalih gospodarskih subkjetov iz drugih držav, (2) izvede promocija države Slovenije kot celote, (3) na enem mestu združi slovensko in tujo zainteresirano javnost v sklopu Evropskega rokometnega prvenstva 2018.