Flag of Slovenia Flag of Germany

Poslovno sodelovanje Slovenija-Hrvaška


Slovenija in Hrvaška na področju gospodarstva vse od samostojnosti obeh držav dobro sodelujeta in sta druga drugi med najpomembnejšimi gospodarskimi partnericami. Hrvaško poslovno okolje se je od vstopa v Evropsko unijo spremenilo in odprlo za tuje investitorje. Gospodarstvo Hrvaške temeljni predvsem na prihodkih iz turizma , ki predstavlja 2/3 celotnega BDP. Hrvaška glede na skupno vrednost blagovne menjave, ki predstavlja približno 7 odstotkov celotne blagovne menjave Slovenije s svetom, med gospodarskimi partnericami s Slovenijo zaseda 4. mesto.

Blagovna menjave med državama zadnja leta beleži konstanten trend rasti, tako pri izvozu kot tudi pri uvoza. Skupna blagovna menjava je v letu 2015 presegla 3,2 mlrd. evrov, saldo menjave pa je za Slovenijo ves čas pozitiven. Skupna vrednost blagovne menjave je v letu 2015 dosegla rekordno vrednost 3,24 mlrd. evrov, kar predstavlja 13,4 % rast glede na leto 2014 (2,86 mlrd. EUR). Vrednost slovenskega izvoza na Hrvaško je v letu 2015 znašala 1,87 mlrd. EUR in je bila za 5,4 % višja kot leta 2014, vrednost uvoza pa je dosegla vrednost 1,37 mlrd. EUR in je bila 26,4 % večja kot leta 2014. Zadnja leta je zabeležena občutna rast skupne blagovne menjave (leta 2013 9 %, leta 2014 12 % in leta 2015 13,4 %), k čemur je brez dvoma pomembno prispeval vstop Hrvaške v EU. (Vir: Ministrstvo Repubike Slovenije za zunanje zadeve, Veleposlanišvo v Zagrebu)

Blagovna menjava med Slovenijo in Hrvaško 2009 – 2015 (v 1.000 EUR)

Leto Izvoz blaga Uvoz blaga Skupaj Saldo
2009 1.282.012 642.480 1.924.492 639.532
2010 1.264.416 793.182 2.057.598 471.234
2011 1.424.025 926.700 2.350.725 497.325
2012 1.356.693 943.463 2.300.156 413.230
2013 1.484.298 1.069.049 2.553.347 415.249
2014 1.774.997 1.084.053 2.859.050 690.944
2015 1.870.906 1.370.201 3.241.107 500.705

Vir: Ministrstvo Republike Slovenije za zunanje zadeve, Veleposlaništvo v Zagrebu (2017)