Flag of Slovenia Flag of Germany

Poslovno okolje


Slovensko poslovno okolje ima kar nekaj konkurenčnih prednosti. Prvenstveni prednosti za investitorje v Sloveniji zagotovo predstavljata geostrateška in logistična lega ter zelo izobražena delovna sila. Slovenija zaradi svoje ugodne geografske lege predstavlja povezavo med Balkanom in Zahodno Evropo, Koprsko pristanišče pa omogoča kakovostne logistične povezave tudi v Osrednjo Evropo. Prednost Slovenije po ocenah strokovnjakov predstavljajo tudi nizke cene vhodnih surovin, ki prihajajo iz Balkana in Vzhodne Evrope. Napovedi Evropske komisije glede gospodarske rasti za leti 2017 in 2018 sta za Slovenijo zelo ugodni in sta daleč nad povprečjem Evrskega območja. Sloveniji je napovedana 3,1% gospodarska rast za leto 2018, medtem ko je za Evrsko območje v istem obdobju napovedana 1,9 % gospodarska rast. Visoka gospodarska rast v letu 2017 je zagotovo posledica tudi visoke rasti izvoza. Največje izvoznice so po podatkih Krka, Gorenje in Lek. Skupaj izvozijo za več milijard evrov svojih izdelkov.

V minulih letih je Slovenija odpravila kar nekaj ovir v delovanju poslovnega okolja in s tem omogočila investitorjem enostavno ustanovitev podjetja preko enotne vstopne točke E-vem. Novoustanovljenim podjetjem je omogočena strokovna pomoč in svetovanje, ki jo izvaja Javna agencija SPIRIT (www.spiritslovenia.si). Lokalne skupnosti so v minulih nekaj letih zagotovile precejšnji nabor komunalno opremljenih zemljišč v obrtno-industrijskih conah ter na ta način omogočile hiter dostop do prostorov za opravljanje poslovne dejavnosti.